Oprogramowanie powstało w ramach projektu :

„Stworzenie oprogramowania do obsługi programów lojalnościowych poprzez wdrożenie wyników prac B+R”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego działanie 3.3

Nr wniosku WND-RPLD.03.03.00-00-078/13.

Wartość projektu 1 488 300,00 zł

Kwota dofinansowania 828 000,00 zł w tym 703 800,00 zł ze środków EFRR.